Firma KTI

  • je vývojová a výrobná firma v oblasti bezdrôtovej rádiokomunikácie.
  • s KTI produktami a KTI komunikačným protokolom dokážete vytvoriť linku bod-bod až po siete so stovkami bodov s možnosťou retranslácie.
  • zabezpečíme spoľahlivý bezdrôtový prenos dát v reálnom čase ktorý je podporovaný rozsiahlou diagnostickou kontrolou siete.
  • software a firmware je dolpňovaný na základe potreby praxe a je k dispozícii na stiahnutie zdarma.